Yamamoto hydrauliska bergspräckare

Maskiner

Yamamotos hydrauliska bergspräckare är optimal för hög avverkning av hårt berg i känsliga miljöer där sprängning inte är möjlig. Designen är baserad på en kil som drivs mellan två bleck och har levererats över hela världen sedan 1981.

LÄS MER

Användningsområden

De vanligaste användningsområden för Yamamotos storkiliga spräckningsaggregat är husgrunder, breddning av vägar, sänkschakt och tunneldrift. Oftast i väldigt hårt berg i tätbebyggd eller känslig miljö.

LÄS MER

Eftermarknad

Även de bäst maskiner har liten nytta utan korrekt handhavande och underhåll. Med över 30 års långa erfarenhet av att leverera bergspräckare kan vi ge väldigt omfattande och detaljerad utbildning för att maximera avverkningen och minimera underhållet.

LÄS MER